Mediátorka - JUDr. Ivana Gerdová

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mediátorka

JUDr. Ivana Gerdová


JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011.


Od roku 2011 pôsobí v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj ako lektorka právnych častí akreditovaného kurzu Mediácia.

Od októbra 2014 zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako garant a lektor akreditovaného vzdelávacie programu Mediácia, modul - Legislatívne normy mediácie v civilnom práve.

V súčasnosti aj riaditeľka Mediačného centra Košice, ktoré je pobočkou zriadenou Mediačným centrom Poprad zapísanom v zozname mediačných centier MS SR pod ev. č. 44.

 
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky